Altandörren restaureras

Altandörren restaureras

Inga kommentarer till Altandörren restaureras

2009-10-03 14-43-21 Bild 001 Size 3216 x 2136 NIKON D90Som tidigare nämnts så återanvänder vi några gamla fönster, men även en altandörr. Dörren i fråga har tidigare suttit på vårt hus. Den ska restaureras lite lätt.

Till att börja med vill vi ha bort spröjsen. Därmed togs först de sex glasrutorna bort. Därefter skrapades kanterna bort från kitt och lös färg. Slutligen sågades spröjsen bort och är numera ett minne blott.

Dessutom skrapades gammal färg bort från hela dörren och trärena ytor oljades in som förberedelse för insättning av ny ruta och ommålning.

Nedan följer några bilder från jobbet.

2009-10-03 14-43-21 Bild 001 Size 3216 x 2136 NIKON D90

2009-10-03 14-43-42 Bild 002 Size 3216 x 2136 NIKON D90

2009-10-03 14-46-15 Bild 003 Size 3216 x 2136 NIKON D90

About the author:

Back to Top